Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

J. Aróstegui, M. García, C. Gatell, J. Palafox, M. Risques

Matèria del batxillerat LOMQE impartida en la modalitat blended learning

Ampliació de matemàtiques en anglès

Grec II, matèria de 2n de batxillerat

Llatí II, matèria de 2n de batxillerat

Matèria per a primer de batxillerat que empra mitjans telemàtics per la seva impartició.

Història i cultura de les Illes Balears en xarxa és una optativa de batxillerat que fa servir mitjans informàtics per a la seva impartició.

Matèria de primer de batxillerat que empra mitjans telemàtics per la seva impartició.

Llibres
Matèria optativa per a primer o segon de batxillerat impartida per mitjans telemàtics
LlibresMatèria de batxillerat que empra mitjans telemàtics per la seva impartició
Matèria optativa de segon de batxillerat enfocada a projectes de l'àrea de les Ciències Socials

Matèria per a segon de batxillerat impartida per mitjans telemàtics