Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

M. García, C. Gatell, J. C. Gibaja, J. Palafox, M. Risques

LlibresMatèria del 2n curs de batxillerat segons la LOE

Curs d'Història del Món Contemporani

Ampliació de matemàtiques en anglès

Grec II, matèria de 2n de batxillerat

Llatí II, matèria de 2n de batxillerat

Matèria per a primer de batxillerat que empra mitjans telemàtics per la seva impartició.

Història i cultura de les Illes Balears en xarxa és una optativa de batxillerat que fa servir mitjans informàtics per a la seva impartició.

Matèria de primer de batxillerat que empra mitjans telemàtics per la seva impartició.

LlibresMatèria del 1er de batxillerat segons la LOMQE

Matèria optativa de segon de batxillerat enfocada a projectes de l'àrea de les Ciències Socials

Matèria per a segon de batxillerat impartida per mitjans telemàtics